Egzaminy na stopnie kyu i dan

W Aikido nie są organizowane mistrzostwa czy zawody. Jedną z  form potwierdzenia swoich umiejętności są egzaminy na stopnie „Kyu” oraz „Dan”.

Stopnie „Kyu” są to stopnie uczniowskie zaliczane w odwrotnej kolejności od najwyższego (np. 10 Kyu) do najniższego (1 Kyu).  Stopnie „Dan” są już stopniami mistrzowskimi i ich hierarchia jest ustalona od najniższego (1 Dan) do najwyższego. Stopnie „Dan” wiążą się już z posiadaniem czarnego pasa.

Dla grup dziecięcych stopnie „Kyu” wiążą się z posiadaniem i noszeniem na treningu kolorowego pasa.

W grupie dorosłych noszone są tylko pasy białe, brązowe oraz czarne.

Egzaminy są przeprowadzane 2 razy w roku, o przystąpieniu do nich decyduje instruktor prowadzący sekcję.

Wymagania egzaminacyjne DZIECI na stopnie 10 kyu – 3 kyu

Wymagania egzaminacyjne DOROŚLI na stopnie kyu i dan