Kontakt

Osoby do kontaktu:

 • Kamil Krzemiński
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia IRIMI
  Telefon kontaktowy: 510-138-774
  E-mail: kamil.yoshinkan@gmail.com

 • Alicja Mazur
  Członek Zarządu Stowarzyszenia IRIMI
  Telefon kontaktowy: 691-316-171
  E-mail: alicja.mazur@irimi.pl

Bank PeKaO
12 1240 4849 1111 0010 7857 6589


Strony organizacji powiązanych:

http://www.yoshinkan.net – strona Aikido Yoshinkan Japan