Opłaty za treningi

Zajęcia Aikido są organizowane przez Stowarzyszenie IRIMI. Informacje na temat prowadzonych zajęć można uzyskać pod nr tel.: 510 138 774, ewentualnie pod adresem e-mail: kamil.yoshinkan@gmail.com.

W roku 2018 / 2019 obowiązują następujące zasady płatności:

 1.  Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 20 zł.
 2. Składka roczna uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach wynosi 40 zł od każdej osoby ćwiczącej i jest potwierdzona wklejonym znaczkiem w legitymacji klubowej.
 3. Składka miesięczna za uczestnictwo w treningach wynosi 70 zł, rodzeństwo lub dwie osoby z rodziny 110 zł, przy trzech i więcej osób z jednej rodziny kwota jest stała i wynosi 130 zł.
 4. W przypadku uczestnictwa w ½ zajęć danego miesiąca składka wynosi 50 zł trening.
 5. Po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem składka podtrzymująca uczestnictwo (w przypadku osób nie ćwiczących w danym miesiącu) wynosi 10 zł.
 6. Istnieje możliwość opłacenia składki z góry za cały rok treningowy – obowiązuje upust 20% od całości kwoty, lub za ½ roku – obowiązuje upust 10% od całości kwoty (w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach kwot nie zostanie zwrócona).

Pobierz: 
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach Aikido – Zabrze 

Dane do przelewu:

 • Stowarzyszenie IRIMI
  Klonowa 15/6, 41-800 Zabrze

 • Bank Pekao SA, Konto:  12 1240 4849 1111 0010 7857 6589

 • W opisie proszę o wpisanie:
  Imię i Nazwisko osoby trenującej
  grupa (MOSIR Kamil / MOSIR Marek / MOSIR gr.dor. / Biskupice)