Opłaty za treningi

Zajęcia Aikido są organizowane przez Stowarzyszenie IRIMI. Informacje na temat prowadzonych zajęć można uzyskać pod nr tel.: 510 138 774, ewentualnie pod adresem e-mail: kamil.yoshinkan@gmail.com.

Składka miesięczna za uczestnictwo w treningach wynosi

Do dnia 31.12.2022:

 • w wymiarze 2x na tydzień jedna osoba 70 zł, rodzeństwo lub dwie osoby z rodziny 110 zł, przy trzech i więcej osób z jednej rodziny kwota jest stała i wynosi 130 zł
 • w wymiarze 1x na tydzień składka wynosi 50 zł za osobę.

 Od dnia 01.01.2023

 • w wymiarze 2x na tydzień jedna osoba 90 zł, rodzeństwo lub dwie osoby z rodziny 130 zł, przy trzech i więcej osób z jednej rodziny kwota jest stała i wynosi 150 zł
 • w przypadku uczestnictwa w zajęciach w wymiarze 1x na miesiąc składka wynosi 60 zł.

Ponadto:

 1.  Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 20 zł.
 2. Składka roczna uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach wynosi 40 zł od każdej osoby ćwiczącej i jest potwierdzona wklejonym znaczkiem w legitymacji klubowej.
 3. Po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem składka podtrzymująca uczestnictwo (w przypadku osób nie ćwiczących w danym miesiącu) wynosi 10 zł.
 4. Istnieje możliwość opłacenia składki z góry za cały rok treningowy – obowiązuje upust 20% od całości kwoty, lub za ½ roku – obowiązuje upust 10% od całości kwoty (w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach kwot nie zostanie zwrócona).

Pobierz deklarację uczestnictwa w zajęciach:


Dane do przelewu:

 • Stowarzyszenie IRIMI
  Klonowa 15/6, 41-800 Zabrze
 • Bank Pekao SA, Konto:  12 1240 4849 1111 0010 7857 6589
 • W opisie proszę o wpisanie:
  Imię i Nazwisko osoby trenującej
  grupa (MOSIR, Grzybowice, Kopernik , Biskupice )