Zasady BUJINKAN DOJO

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

  1. O przyjęciu do sekcji decyduje instruktor.
  2. Uczestnikami zajęć mogą być tylko osoby, które dostarczyły zgodnie z prawdą wypełnioną deklaracje uczestnictwa w zajęciach, zaświadczenie lekarskie, opłacają regularnie składki miesięczne i na dzień 10 stycznia mają uregulowaną składkę roczną.
  3. Osoby, które nie opłaciły składki uczestnictwa w danym miesiącu do 12 dnia miesiąca nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach do momentu uregulowania pełnej opłaty.

Zobacz: Opłaty za treningi

STRÓJ  NA TRENINGU

 1. Strojem obowiązującym na treningu jest  Do-Gi (kimona) – jednak na początku wystarczy wygodny strój sportowy (najlepiej długie spodnie).
 2. Dopuszczalne jest noszenie Hakama przez kobiety nawet w stopniu początkującym, pod warunkiem iż oddadzą jej należyty szacunek.

ZACHOWANIE W DOJO PODCZAS TRENINGU

 1. Wszyscy członkowie są zobowiązani do przestrzegania etykiety Dojo.
 2. Zawsze należy być punktualnym. Jeśli zdarzy się spóźnienie należy wytłumaczyć instruktorowi jego powód (należy to do dobrego tonu).
 3. Przed treningiem nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków odurzających.
 4. Podczas treningu nie wolno nosić żadnej biżuterii.
 5. Na macie zabronione jest żucie gumy.
 6. Każdy Aikidoka musi siedzieć w poprawny sposób podczas treningu, wtedy gdy nie ćwiczy.

ZACHOWANIE POZA DOJO

 1. Wszyscy instruktorzy oraz starsi stopniem uczniowie są winni pomóc młodszym kolegom w czasie praktyki w Dojo jak i poza nim.
 2. Wszyscy instruktorzy oraz starsi stopniem uczniowie są zobowiązani do pilnowania aby zasady szkoły były przestrzegane, obowiązują one także ich samych jak i głównego instruktora.
 3. Należy pamiętać, że poza Dojo można użyć AIKIDO tylko w następujących sytuacjach:
 • a. Gdy nasze życie lub zdrowie jest w niebezpieczeństwie.
 • b. Gdy życie lub zdrowie innej osoby jest w niebezpieczeństwie.
 • c. Gdy łamane jest prawo lub niszczona jest własność publiczna.