Strona główna

Stowarzyszenie IRIMI powstało na początku 2019 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie stworzenia organizacji wspierającej organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze sportowo – rekreacyjnym, w szczególności treningi Yoshinkan Seiseikai Aikido oraz samoobrony.

Jesteśmy członkiem organizacji Yoshinkan Seiseikai Aikido, dlatego osoby trenujące z nami mogą również korzystać z zajęć w sekcjach prowadzonych w innych dojo – w Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Paniówkach, Katowicach czy Gliwicach.
Wspólnie przez całą organizację organizowane są seminaria, pikniki, imprezy sportowo-kulturalne, obozy letnie i zimowe czy imprezy karnawałowe.

Naszym Mistrzem i mentorem jest Masazumi Matsuo Shihan (8 dan AYF), który corocznie gości w Polsce. Pod Jego kierownictwem oraz przy współudziale Chisuko Matsuo Shihan (8 dan AYF) organizowane są seminaria weekendowe dla wszystkich trenujących oraz treningi dla instruktorów.

Prowadzimy zajęcia w Zabrzu, w czterech DOJO:
– MOSiR ul. Matejki 6 – zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
– Biskupice – zajęcia dla dzieci i młodzieży
– Grzybowice – zajęcia dla dzieci i młodzieży

Projekt realizowany przy udziale środków budżetowych Miasta Zabrze .

W latach 2019-2022 z Gminy Zabrze otrzymaliśmy dotację na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Obejmuje ono prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki, według systemu Yoshinkan Seiseikai Aikido oraz samoobrony.

ZAPRASZAMY NA TRENINGI!