Zajęcia Aikido i smoobrony – z dotacją miasta Zabrze

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dotację z miasta Zabrze w wysokości 8000 zł na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019.”

Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki, według systemu Yoshinkan Seiseikai Aikido. Zajęcia będą odbywały się na hali MOSiR w dwóch grupach: dzieci w wieku 3-8 lat trenują 2x po 1h zegarowej oraz dzieci starsze 8-12 lat (jedna grupa) 2x po 1h 15min,

Ponadto będą prowadzone zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym z zakresu samoobrony dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Świetlicy Środowiskowej „Providentia” prowadzonej przez Siostry Karmelitanki Misjonarki . Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu.

Projekt realizowany przy udziale środków budżetowych Miasta Zabrze .